De pilot-impasse van circulaire bouwprojecten

  Vandaag geen vertaal ik geen wetenschappelijk artikel, maar schrijf ik over een deel van mijn eigen onderzoek. Dit verhaal vertel ik ook in presentatievorm bij de bijeenkomst http://www.samenwerkingovergrenzenheen.nl. Er is mij gevraagd om iets te zeggen over het thema ‘Samenwerken over de grenzen heen. Op weg naar CO2-neutrale woningen’. In de loop van de [...]

4 dimensies van ketenintegratie in de bouw

730 woorden, 3 – 4 minuten lezen In de bouw selecteren opdrachtgevers, zoals woningcorporaties, bouwende partijen vaak op basis van de laagste prijs. Dit wordt een aanbesteding of tender genoemd. Doordat er op deze manier nauwelijks communicatie is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, leidt een aanbesteding vaak tot meerwerk, juridische kwesties, een hogere prijs, en lagere [...]

9 componenten van een businessmodel voor Circulaire Economie

900 woorden, 3 - 5 minuten lezen In een eerdere blog schreef ik dat uit een literatuurreview bleek dat er nog te weinig kennis is over business modellen die circulaire economie mogelijk maken. Daarom schenk ik in deze blog aandacht voor een Poolse onderzoeker die de volgende hoofdvraag beantwoordt: Hoe kunnen de principes van circulaire [...]

9 aspecten van implementatie van circulaire economie

600 woorden, 2 – 3 minuten lezen Dit onderzoek gaat over de manieren waarop circulaire economie in een land geïmplementeerd kan worden. Hierbij wordt telkens gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen landen, zoals China, de Verenigde Staten, Japan en de EU. Onderzoekers van een Italiaanse, Zweedse en Chinese universiteit hebben dit onderzoek uitgevoerd. Daarvoor hebben [...]

Is duurzaam projectmanagement een nieuwe stroming?

1.000 woorden, 4 - 6 minuten lezen De beeldende kunst kent verschillende stijlen en stromingen. Er is bijvoorbeeld gotiek, Jugendstil, kubisme, en modernisme. Al die stijlen en stromingen volgen elkaar op, en bestaan parallel aan elkaar. Een stroming is een reactie op een andere stroming. Aan elke stroming liggen bepaalde inzichten ten grondslag over hoe [...]

22 belemmeringen om circulair te bouwen

550 woorden, 2 – 3 minuten lezen Je kunt je afvragen wat ons tegen houdt om vanaf nu alles circulair te bouwen. Dat vroeg Amirreza Mahpour zich ook af. Deze onderzoeker uit Iran heeft alle literatuur die bestaat over circulair bouwen gelezen. Uit de literatuur zijn 22 mogelijke belemmeringen gefilterd om circulair te bouwen. Die [...]

5 adviezen om samen circulair te bouwen

850 woorden, 3 – 5 minuten lezen In het onderzoek “114 definities van circulaire economie” wordt een oproep gedaan om te beschrijven hoe mensen circulaire gebouwen maken. In dit onderzoek wordt dat gedaan. Perfect dus! Een groep voornamelijk Nederlandse onderzoekers denkt dat goede samenwerking met de bouwpartners extreem belangrijk is om een circulair bouwproject voor [...]

114 definities van circulaire economie

500 woorden, 2-3 minuten leestijd Circulaire economie en circulair bouwen zijn hot. Iedereen heeft het erover. Verschillende mensen geven een verschillende betekenis aan circulaire economie. Dat kan leiden tot spraakverwarring. Daarom zet dit onderzoek 114 wetenschappelijke definities van circulaire economie op een rijtje. Literatuurreview Die 114 definities komen uit andere wetenschappelijke artikelen. Die 114 definities [...]

Waarom veiligheidsregels op bouwplaatsen overtreden worden.

950 woorden, 4 - 5 minuten leestijd Een bouwplaats wordt vaak beschreven als chaotisch en complex. Bouwvakkers moeten het vak vooral leren door het te doen. Martin (wetenschapper, 32 jaar, Zweed) werkt 4 weken mee op een bouwplaats om te ontdekken of een bouwplaats echt zo chaotisch en complex is als het lijkt. Dit type [...]

Wetenschap vertaald – introductie

De meeste wetenschappelijke artikelen belanden in een database en worden alleen gelezen door andere wetenschappers. Dat is jammer! En ik snap het. Wetenschappelijke artikelen zijn geschreven in taaie en saaie taal. Dat komt omdat allerlei details worden beschreven die het lezen moeilijk maken. Bovendien worden vaktermen gebruikt. Dat is in de wetenschap ook nodig. Als [...]