Over

Contact:

mariekevenselaar@gmail.com

foto van mezelf_klein

Over Dr. Ir. Marieke Venselaar

Ik werk als assetmanager bij woningcorporatie Rochdale. Ik maak voor delen van ons bezit complexstrategieën, waarin ik beschrijf wat we met een specifiek wooncomplex van plan zijn. De opgave is complex. Er moet verduurzaamd worden. De basiskwaliteit moet in stand gehouden worden. We hebben te maken met een enorme wooncrisis. Wachttijden zijn lang. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Ga er maar aan staan.

Ik sta er dus aan 🙂

Twee aspecten zijn belangrijk in mijn werk: data en mensen. Door de data nauwkeurig te analyseren, kom je een hoop te weten. Wat is de technische staat? Wat is de maatschappelijke waarde? Hoe duurzaam zijn onze woningen? Welke woningen zijn duurzamer dan anderen? Waarom? Welke kasstromen lopen er? Worden er veel reparaties uitgevoerd? Waarom? Welke? Hoeveel kostten die reparaties? Zijn er veel mutaties? Hoe verklaar je dat? Welk type woningen gaan we nodig hebben in de toekomst? Voor wie? Hoeveel van welk type? Waarom? Dat kun je allemaal beantwoorden door naar de cijfers te kijken.

Maargoed, dat is papier he? (of scherm dan eigenlijk). Minstens zo belangrijk zijn de mensen met wie ik samenwerk. Ik werk dan ook nauw samen met mijn collega’s. Enerzijds ben ik nauw betrokken bij de strategische doelen en de koers die wij willen varen. Hoe belangrijk is groei voor ons? Hoe willen we inzetten op duurzaamheid? Wat vinden wij basiskwaliteit?

Anderzijds ben ik nauw betrokken bij het operationele. Wat gebeurt er nou in de wijken en woningen? Wat zien onze wijkbeheerders gebeuren? Waar liggen de problemen?

De antwoorden op al die vragen koppel ik aan elkaar en vertaal ik naar een plan voor onze woningen. Een flinke uitdaging mag ik wel zeggen, want je leest al dat er veel belangen en krachten zijn die op elkaar inwerken. Het is dus zaak om mijn hoofd koel te houden 🙂

Hiervoor werkte ik als wetenschappelijk onderzoeker. Ik ben gespecialiseerd in circulariteit en ketensamenwerking in de bouwsector, met als doel om op efficiënte wijze duurzame gebouwen te maken. Over mijn onderzoek heb ik een proefschrift geschreven en allerlei artikelen. Hieronder vind je een lijst met artikelen die ik heb gepubliceerd.

Sommige artikelen kun je gratis downloaden. Andere niet. Daarom is bij sommige artikelen wel een link toegevoegd en bij andere weer niet.

pvc_1557

Publicatielijst

Scientific peer-reviewed publications

 • Venselaar, M. (2017). Work Floor Experiences of Supply Chain Partnering in Dutch Social Housing Sector. PhD-thesis. Download here
 • Venselaar, M., Wamelink, J.W.F. (2017). The nature of qualitative construction partnering research. A literature review. Engineering, Construction, and Architectural Management. Vol. 24 Issue: 6, pp. 1092-1118
 • Venselaar, M., Gruis, V.H., (2016). Studying intra-organisational dynamics in implementing supply chain partnering: a case study about work floor experiences in a Dutch social housing association. Construction Management and Economics. (34) pp. 98-109.
 • Venselaar, M., Gruis, V.H., Verhoeven, F., (2014) Implementing Supply Chain Partnering in the Construction Industry: Work Floor Experiences within a Dutch Housing Association. Journal of Purchasing and Supply Management.

Other publications

 • Verhoeven, F., Bordewijk, B., Venselaar M., Oostra, M., van der Lugt, R. en Bakker, C. (2021) Levenscyclusdenken. Interne dialoog bij corporaties. Vakpublicatie in Renda DOWNLOAD HIER
 • Venselaar, M., Heinz, J., Lousberg, L., (2019). Managing circular building projects. Conference paper for the Project Management Conference in Delft, April 2019. (Stuur me een mail als je dit artikel wil ontvangen!)
 • Venselaar, M., (2019). ‘Complexiteit in het organiseren van van de gebouwde omgeving’. Hoofdstuk in Montesano Montessori, N., Schipper, M., Andriessen, D., Greven, K. (2019).’Bewegen in Complexiteit. Voorbeelden voor onderwijs, onderzoek en praktijk’. Utrecht, Hogeschool Utrecht. DOWNLOAD HIER
 • Heintz, J., Venselaar, M., Lousberg, L., (2018). Designing Project Management for Next Generation Project Managers. Conference paper for the Enigineering Project Organization Conference (EPOC-conference) in June 2018.
 • Venselaar, M. (2018). Zelfreflectie is nodig. Renda. Link naar site.
 • Venselaar, M., (2018). Zelfreflectie beste instrument. Eisma’s Schilder Augustus, Jaargang 120.
 • Venselaar, M. (2017). Reflections on a successful partnership between a Dutch social housing association and a contractor. Conference paper for the European Network Housing Research Conference (ENHR-conference) in September 2017.
 • Venselaar, M., (2014). Onbegrip werknemer gevaar voor ketensamenwerking. Link naar site.
 • Venselaar, M., (2007). Het creëren van een vastgoedportfolio in de beleveniseconomie over een mogelijke toekomst van vastgoedmanagement. Afstudeerscriptie MSc Management in the Built Environment (voorheen RE-H). Download hier
KVK Nummer: 75098938

Leesvoer

In mijn blogs kom je een aantal boeken tegen die ik gebruikt heb in mijn blogs en om mijn gedachten te vormen. Deze pagina is voor als je niet alle blogs hebt gelezen (no offense, echt niet 😉 en je twijfelt of je nu een compleet boekentiplijstje hebt. (Bijna) in alfabetische volgorde!

 • Geus, H. de, (2021). Hoe is toch huisjesmelker werd. Over woonarmoede en ongelijkheid. Amsterdam, Wereldbibliotheek.
 • Hertzberger, R., (2019). Het grote niets. Waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap. Amsterdam, Prometheus Nieuw Licht.
 • Kuhn, T.S., (2012). The Structure of Scientific Revolutions. Fourth edition. With an introductory Essay by Ian Hacking. Chicago, The University of Chicago Press.
 • Stacey, R.D., (2011). Strategic Management and Organisational Dynamics. The challenge of Complexity. Edinburgh, Pearson Education Limited.
 • %d bloggers liken dit: