Over

Contact:

marieke@clearspin.nl

Over Dr. Ir. Marieke Venselaar

Adviseur, trainer, onderzoeker, interimmer circulair onderhoud sociale woningbouw bij Clearspin
Sinds september 2022 bouw ik aan mijn bedrijf www.clearspin.nl. Met Clearspin richt ik mij op circulair onderhoud en renovatie door Nederlandse woningcorporaties. Dit doe ik door advies, onderzoek, training, en interim op het gebied van levenscyclusdenken. Levenscyclusdenken is een containerbegrip voor allerlei concepten die gaan over inzicht en management op de lange termijn van de woningvoorraad. Die concepten zijn bijvoorbeeld ketensamenwerking, Total Value of Ownership, en modulair bouwen. Klik hier om naar mijn site te gaan en alles te lezen over mijn bedrijf www.clearspin.nl

Assetmanagement bij Rochdale
Voordat ik bij Clearspin startte, werkte ik als assetmanager bij woningcorporatie Rochdale. Ik maak voor delen van de woningvoorraad van Rochdale complexstrategieën. (Die woningen van Rochdale stonden in Purmerend en Zaanstad om precies te zijn. Het waren er in totaal 6.000, en een aantal bedrijfsruimtes en parkeerplaatsen). Die complexstrategieën waren lange termijn plannen ten aanzien van de wooncomplexen. De belangrijkste pijlers waren dat de basiskwaliteit in stand gehouden moest worden, dat er genoeg woningen beschikbaar waren (wat met de crisis nogal een uitdaging is), en uiteraard dat het allemaal superduurzaam wordt.

In mijn werk als assetmanager waren twee aspecten belangrijk: data en mensen. Door de data nauwkeurig te analyseren, kom je een hoop te weten. Wat is de technische staat? Wat is de maatschappelijke waarde? Hoe duurzaam zijn onze woningen? Welke woningen zijn duurzamer dan anderen? Waarom? Welke kasstromen lopen er? Worden er veel reparaties uitgevoerd? Waarom? Welke? Hoeveel kostten die reparaties? Zijn er veel mutaties? Hoe verklaar je dat? Welk type woningen gaan we nodig hebben in de toekomst? Voor wie? Hoeveel van welk type? Waarom? Dat kun je allemaal beantwoorden door naar de cijfers te kijken.

Maargoed, dat is papier he? (of scherm dan eigenlijk). Minstens zo belangrijk zijn de mensen met wie ik samenwerk. Ik werkte dan ook nauw samen met mijn collega’s. Ik was nauw betrokken bij de strategische doelen en de koers die Rochdale wilde varen. Hoe belangrijk is groei voor Rochdale? Hoe wil Rochdale inzetten op duurzaamheid? Wat is basiskwaliteit?

Anderzijds ben ik nauw betrokken bij het operationele. Wat gebeurt er nou in de wijken en woningen? Wat zien onze wijkbeheerders gebeuren? Waar liggen de problemen?

De antwoorden op al die vragen koppelde ik aan elkaar en vertaalde ik naar een plan voor onze woningen. Een flinke uitdaging mag ik wel zeggen, want je leest al dat er veel belangen en krachten zijn die op elkaar inwerken. Het is dus zaak om mijn hoofd koel te houden 🙂

Wetenschappelijk onderzoek bij de TU Delft
Hiervoor werkte ik als wetenschappelijk onderzoeker. Ik ben gespecialiseerd in circulariteit en ketensamenwerking in de bouwsector, met als doel om op efficiënte wijze duurzame gebouwen te maken. Over mijn onderzoek heb ik een proefschrift geschreven en allerlei artikelen. Hieronder vind je een lijst met artikelen die ik heb gepubliceerd. Mijn proefschrift kun je hier downloaden.

Sommige artikelen kun je gratis downloaden. Andere niet. Daarom is bij sommige artikelen wel een link toegevoegd en bij andere weer niet.

pvc_1557

Publicatielijst

Scientific peer-reviewed publications

 • Venselaar, M. (2017). Work Floor Experiences of Supply Chain Partnering in Dutch Social Housing Sector. PhD-thesis. Download here
 • Venselaar, M., Wamelink, J.W.F. (2017). The nature of qualitative construction partnering research. A literature review. Engineering, Construction, and Architectural Management. Vol. 24 Issue: 6, pp. 1092-1118
 • Venselaar, M., Gruis, V.H., (2016). Studying intra-organisational dynamics in implementing supply chain partnering: a case study about work floor experiences in a Dutch social housing association. Construction Management and Economics. (34) pp. 98-109.
 • Venselaar, M., Gruis, V.H., Verhoeven, F., (2014) Implementing Supply Chain Partnering in the Construction Industry: Work Floor Experiences within a Dutch Housing Association. Journal of Purchasing and Supply Management.

Other publications

 • Verhoeven, F., Bordewijk, B., Venselaar M., Oostra, M., van der Lugt, R. en Bakker, C. (2021) Levenscyclusdenken. Interne dialoog bij corporaties. Vakpublicatie in Renda DOWNLOAD HIER
 • Venselaar, M., Heinz, J., Lousberg, L., (2019). Managing circular building projects. Conference paper for the Project Management Conference in Delft, April 2019. (Stuur me een mail als je dit artikel wil ontvangen!)
 • Venselaar, M., (2019). ‘Complexiteit in het organiseren van van de gebouwde omgeving’. Hoofdstuk in Montesano Montessori, N., Schipper, M., Andriessen, D., Greven, K. (2019).’Bewegen in Complexiteit. Voorbeelden voor onderwijs, onderzoek en praktijk’. Utrecht, Hogeschool Utrecht. DOWNLOAD HIER
 • Heintz, J., Venselaar, M., Lousberg, L., (2018). Designing Project Management for Next Generation Project Managers. Conference paper for the Enigineering Project Organization Conference (EPOC-conference) in June 2018.
 • Venselaar, M. (2018). Zelfreflectie is nodig. Renda. Link naar site.
 • Venselaar, M., (2018). Zelfreflectie beste instrument. Eisma’s Schilder Augustus, Jaargang 120.
 • Venselaar, M. (2017). Reflections on a successful partnership between a Dutch social housing association and a contractor. Conference paper for the European Network Housing Research Conference (ENHR-conference) in September 2017.
 • Venselaar, M., (2014). Onbegrip werknemer gevaar voor ketensamenwerking. Link naar site.
 • Venselaar, M., (2007). Het creëren van een vastgoedportfolio in de beleveniseconomie over een mogelijke toekomst van vastgoedmanagement. Afstudeerscriptie MSc Management in the Built Environment (voorheen RE-H). Download hier
KVK Nummer: 75098938

%d bloggers liken dit: