Meer dan 130 zoektermen voor als je Engelstalige literatuur over circulaire economie zoekt (let op: deze blog is alleen voor echte nerds!)

Meer dan 130 woorden, 10 minuten lezen Deze blog is voor de nerds onder ons, die graag heel veel artikelen willen lezen over circulaire economie. Ik gebruik het woord nerd natuurlijk liefkozend, maar zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Deze blog is een nogal droog verhaaltje 🙂 Als je in wetenschappelijke databanken zoekt …

4 tips voor als je onderzoek wil doen naar samenwerking in de bouwketen

Al tientallen jaren zijn mensen in de bouw bezig om de ketensamenwerking in de bouw te verbeteren. Het doel daarvan is dat mensen in de bouwketen efficiënter en effectiever met elkaar gaan samenwerken om betere gebouwen te maken. Toch, na al die tientallen jaren van aandacht en onderzoek is het verbeteren van de samenwerking in …

3 fases in de ontwikkeling van circulaire economie (en een blik in de toekomst)

1000 woorden, 4 – 5 minuten lezen Al eerder schreef ik over 114 definities van circulaire economie die op een hoop zijn gegooid om een soort consensus te bereiken over wat circulaire economie nou precies is. Vette spoiler voor wie die blog nog niet gelezen heeft: er is geen allesomvattende definitie waar iedereen het mee …

Circulair bouwen: 6 prangende vragen

900 woorden, 3 – 5 minuten lezen Definitie van circulair bouwen Een circulair gebouw is een gebouw dat is ontworpen, gepland, gebouwd, gebruikt, onderhouden, en gedemonteerd volgens de principes van circulaire economie. Volgens WEF[1] gebruikt de bouw van alle sectoren de meeste grondstoffen, en is de bouwsector verantwoordelijk voor 25-45% van de uitstoot van kooldioxide. …

12 overeenkomsten, 9 verschillen en 8 type relaties tussen duurzaamheid en circulaire economie

1100 woorden, 4 – 6 minuten lezen Jullie weten inmiddels dat ik gek ben op rijtjes met een aantal bullets 🙂 De onderzoeker van dit onderzoek maakt het wel heel bont! Eerder schreef ik een blog over 114 definities van circulaire economie, waarin de onderzoekers 114 definities naast elkaar leggen om overeenkomsten en verschillen te …

3 vormen van vertrouwen tussen partners in de bouwketen

460 woorden, 2 – 3 minuten lezen Vertrouwen is de belangrijkste factor in een relatie, aldus de onderzoekers waar deze blog over gaat. Vertrouwen tussen partners in de bouwketen is moeilijk te ontwikkelen. De belangen van bijvoorbeeld een opdrachtgever en een opdrachtnemer lijken domweg te veel van elkaar te verschillen. Een onderzoeksgroep uit Hongkong legde …

4 dimensies van ketenintegratie in de bouw

730 woorden, 3 – 4 minuten lezen In de bouw selecteren opdrachtgevers, zoals woningcorporaties, bouwende partijen vaak op basis van de laagste prijs. Dit wordt een aanbesteding of tender genoemd. Doordat er op deze manier nauwelijks communicatie is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, leidt een aanbesteding vaak tot meerwerk, juridische kwesties, een hogere prijs, en lagere …

9 componenten van een businessmodel voor Circulaire Economie

900 woorden, 3 – 5 minuten lezen In een eerdere blog schreef ik dat uit een literatuurreview bleek dat er nog te weinig kennis is over business modellen die circulaire economie mogelijk maken. Daarom schenk ik in deze blog aandacht voor een Poolse onderzoeker die de volgende hoofdvraag beantwoordt: Hoe kunnen de principes van circulaire …

9 aspecten van implementatie van circulaire economie

600 woorden, 2 – 3 minuten lezen Dit onderzoek gaat over de manieren waarop circulaire economie in een land geïmplementeerd kan worden. Hierbij wordt telkens gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen landen, zoals China, de Verenigde Staten, Japan en de EU. Onderzoekers van een Italiaanse, Zweedse en Chinese universiteit hebben dit onderzoek uitgevoerd. Daarvoor hebben …

Is duurzaam projectmanagement een nieuwe stroming?

1.000 woorden, 4 – 6 minuten lezen De beeldende kunst kent verschillende stijlen en stromingen. Er is bijvoorbeeld gotiek, Jugendstil, kubisme, en modernisme. Al die stijlen en stromingen volgen elkaar op, en bestaan parallel aan elkaar. Een stroming is een reactie op een andere stroming. Aan elke stroming liggen bepaalde inzichten ten grondslag over hoe …